Vetlanda kommuns kriswebb

Den här tillfälliga webbplatsen aktiveras när kommun.vetlanda.se inte kan användas.

Tillgänglighetsredogörelse

Vetlanda kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda den. På den här sidan beskriver vi hur krisvetlanda.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från krisvetlanda.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, skicka e-post till kommun@vetlanda.se eller ring 0383-971 00 så hjälper vi dig.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Skicka e-post till kommun@vetlanda.se eller ring 0383-971 00 så hjälper vi dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG som är tillsynsmyndighet och påtala det.

Kontaktupgifter till tillsynsmyndigheten hittar du på DIGG:s webbplats.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Senaste bedömningen gjordes: 2023-06-08. Bedömningen har gjorts internt och av en extern aktör.

Webbplatsen publicerades: 2023-06-08

Redogörelsen uppdaterades senast: 2023-07-04