Vetlanda kommuns kriswebb

Den här tillfälliga webbplatsen aktiveras när kommun.vetlanda.se inte kan användas.

Om Vetlanda kommun

Du ska känna dig trygg med att den informationen som Vetlanda kommun förmedlar verkligen kommer från oss och ingen annan. Du ska också kunna känna dig säker på att innehållet är sant.  

Så här känner du igen Vetlanda kommuns kommunikation

  • Våra nyheter, inlägg och vår webbinformation handlar om kommunal verksamhet eller information från andra myndigheter som direkt rör Vetlanda kommuns invånare. ”Sensationsjournalistik” med starka bilder/filmer är inget du kan hitta i våra kanaler.
  • Kolla logotypen. Kommunvapnet är Vetlanda kommuns kännetecken, då vi informerar. Vi följer också en grafisk profil med färger och typsnitt som du kan känna igen.
  • Vi försöker alltid skriva enkelt och tydligt. Verkar texten översatt? Finns det tecken på att översättningen gjorts med exempelvis Google translate? Om du är tveksam kan du jämföra informationen med en text som du vet är från Vetlanda kommun. Skiljer den sig mycket från originalet kanske det inte är kommunen som är avsändare.
  • Syftet med våra nyheter, inlägg på sociala medier och information på våra webbplatser är aldrig att försöka skapa osämja mellan grupper eller ta politisk ställning i någon fråga. Vi jobbar med tillsammans som ledord.
  • Vi delar inget från okänd källa. De inlägg vi delar på sociala medier har sitt ursprung i andra kommunala verksamheter, myndigheter eller annan säker samhällsinformation.
  • Kolla adressen i ditt sökfält på datorn (URL). Vår webbplats heter kommun.vetlanda.se, vår besökswebb heter vetlanda.se och vår facebooksida https://www.facebook.com/vetlandakommun/ Ser adressen annorlunda ut, kanske det inte är kommunen som är avsändare.