Vetlanda kommuns kriswebb

Den här tillfälliga webbplatsen aktiveras när kommun.vetlanda.se inte kan användas.

Information vid kriser

Vid en större händelse eller störning informerar Vetlanda kommun på flera sätt, beroende på vad som inträffat:

Kommunikationskanaler vid kris

  • kommun.vetlanda.se, Vetlanda kommuns webbplats, är vår huvudkanal för information.
  • Sveriges Radio Jönköping P4, Trafik och service.
  • Kommunens sociala medier, exempelvis Vetlanda kommuns Facebook.
  • Fungerar inte våra vanliga kanaler kan vi aktivera kommunens informationsplatser.
  • Vetlanda kommuns växel, 0383-971 00
  • Genom att sända ett VMA – viktigt meddelande till allmänheten via radio/TV.